: huayin@huayinjs.com    jacqueline@huayinjs.com |   : +86 13422681879
Contact Us
Home » Contact Us

Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us.

ZHUSHAN, SHIBU VILLAGE ,SI QIAN TOWN,XINHUI DISTRICT, JIANGMEN , CHINA

+86 134 2268 1879

+86-750-6582628 / 6582638

huayin@huayinjs.com

                 jacqueline@huayinjs.com                 

Contact us